středa 6. února 2013

AKTUALITA: 10 kroků ministra Fialy ke kvalitním školám a učitelům

2x5 = kroky ke zkvalitnění českého školství

PRAHA 5. února 2013 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala představil 10 kroků, které by měly Českou republiku dovést ke kvalitním školám a učitelům. České školství má tradičně výhodu kvalifikovaných učitelů a dobře dostupné sítě škol, ale výsledky dětí i spokojenost učitelů a rodičů v posledních letech v mezinárodním srovnání zaostávají.

Více viz www.msmt.cz

pátek 7. prosince 2012

AKTUALITA: Ministr školství Petr Fiala diskutoval s rektory o novele vysokoškolského zákona

Praha, 6. prosince 2012 – Na plénu České konference rektorů dnes ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala diskutoval s rektory o chystaných změnách ve vysokém školství, o klíčových bodech, které plánovaná reforma navrhuje, o harmonogramu přípravných prací a plánované veřejné diskusi, která bude v příštích měsících pokračovat. Hovořil také o rozpočtu pro VŠ a vědu na příští rok.  Informoval rektory rovněž o čerpání evropských financí a o plánech ministerstva na podporu vzdělávání a vědy v příštích letech.

„Hlavním cílem všech změn, které v oblasti VŠ připravujeme, je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství a zvýšení kvality vzdělávání. Reforma stojí na principu profilace studijních programů a na podpoře organizační a personální autonomie jednotlivých škol. Novela vytvoří podmínky pro strategickou spolupráci a integraci škol, chce zavést kontraktové financování a možnost strategicky plánovat dlouhodobý rozvoj,“ uvedl profesor Petr Fiala a poděkoval zároveň za dosavadní věcnou a korektní diskusi, připomínky a aktivní přístup.

V polovině října rozeslalo MŠMT předsedům obou reprezentací VŠ výchozí materiál – katalog témat pro novelizaci zákona o VŠ, ve kterém uvedlo hlavní navrhovaná opatření. Nyní je záměrem ministerstva debatu rozšířit.
„Na konci minulého týdne jsme odeslali rozšířený materiál a zahájili jsme tak další fáze projednávání“, dodal ministr Fiala.
Ministerstvo školství chce dokonce ledna příštího roku připravit paragrafované znění zákona, jehož definitivní podobu znovu projedná s reprezentacemi vysokých škol. Následovat budou standardní připomínková řízení. Vládě pak ministr předloží návrh novely zákona do konce března příštího roku. 

čtvrtek 7. června 2012

AKTUALITA: Ministr oznámil další postup v reformě vysokého školství

Praha, 7. června 2012 – Ministr školství prof. Petr Fiala dnes oznámil reprezentaci vysokých škol svůj záměr v oblasti vysokoškolské reformy.

Ministr školství seznámil Českou konferenci rektorů s postupem prací, které připravuje v souvislosti s reformou terciárního vzdělávání. Vyjádřil přitom přesvědčení, že je nezbytné v současné ekonomicky i jinak velmi náročné době, pečlivě volit rozsah změn prováděných v systému vysokého školství.
Ministr Fiala rozhodl o stažení věcného záměru zákona o vysokých školách. Reforma vysokého školství bude realizována formou novelizace stávajícího vysokoškolského zákona. Ministr přitom věcný rozsah reformních legislativních kroků znovu projedná s reprezentací vysokých škol, rád by dosáhl především shody na opatřeních ke zlepšení systému zajišťování kvality.
Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům bude přepracován s tím, že nebude vázán na školné a jeho cílem bude výlučně zajištění možnosti půjček na životní náklady v době vysokoškolského studia. Nová verze věcného záměru projde rovněž diskusí s reprezentací vysokých škol.
Více zde (www.msmt.cz).

středa 2. května 2012

AKTUALITA: Ministerstvo školství má po měsíci opět šéfa

ceskatelevize.cz - 2. 5. 2012
Praha - Nový ministr školství Petr Fiala převzal dnes vedení resortu. Ve funkci se chce zaměřit na efektivní čerpání peněz z evropských fondů, dokončení reformy vysokých škol a řešení dopadu letošních škrtů na platy učitelů. Podle nového ministra je nezbytné, aby se studenti na vzdělávání nějak finančně podíleli, poplatek ale nesmí představovat překážku ve studiu. Fiala to řekl po svém nástupu do úřadu, kam ho uvedl premiér Petr Nečas (ODS). Předseda vlády řekl, že nový ministr má jeho plnou podporu.
Více zde.

úterý 3. dubna 2012

Reakce na odpověď předsedy vlády


   V pondělí 2. 4. 2012 jsem na intranetu objevila odpověď předsedy vlády ČR na dopis, který obdržel od předsedkyně Studentské rady Univerzity Pardubice. Do textu jsem se začetla s nadšením, ovšem výsledný dojem již tak nadšený nebyl. Z textu je zřejmá stále stejná taktika. Ta vyzdvihuje vstřícnost a ochotu k jednání, přičemž poukazuje i na stanoviska akademických obcí. Přitom cílem akademické obce bylo a je diskutovat, avšak reakcí na její aktivity bylo a je neustálé opakování termínů, jako je rakouský model, kvalita, modernizace, konkurenceschopnost atd. Ano to všechno akademická obec vnímá a všichni registrujeme, že doba se mění. Akademická obec není pštros s hlavou v písku. To snad jasně vyplývá z velkého zájmu studentů a akademických pracovníků o současné dění. Neustále mám pocit, že na jakékoliv reakce jsou využívány velmi podobně formulované odpovědi, takže to působí „ptejte se, na co chcete, my na co chceme, odpovíme“. Vzhledem k událostem, které se na vysoké školy chystají, se bude jednat o vysoké školství v pozici (ekonomicky) přežívajících dinosaurů. 
   Je otázkou, jakým směrem se bude ubírat společný dialog s nástupem nového představitele ministerstva školství, pokud se ovšem někdo tak odvážný najde. O jednoho hrdinného ministra jsme ochuzeni, tak snad volba nového komunikačního článku, který bude schopen vést správný dialog, bude šťastná. To ukáže pouze čas.

Petra Šulcová, FChT Univerzity Pardubice

Odpověď předsedy vlády ČR Petra Nečase na otevřený dopis SRUPa ze dne 6. února 2012 (ke stažení v PDF zde):